MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

Satıcı Unvanı: EUROPE JOB CENTER DANIŞMANLIK ORGANİZASYON VE İNSAN KAYNAKLARI HİZMETİ ANONİM ŞİRKETİ (bundan böyle “Satıcı” olarak anılacaktır.)

Satıcı Tüzel Kişi Adına İşlem Yapan Yetkili Kişi: MUSTAFA AKTALAN, ORHAN ÇETİNKAYA

Satıcı Mersis No: 0381098008400001

Satıcı Adres:

Esentepe Mah. Talatpaşa Cad. No:5/1 Şişli/İSTANBUL

Satıcı Telefon: 0212 401 29 72

Satıcı E-mail: info@europejobcenter.com

MADDE 1.2- ALICI

Alıcı Ad-Soyad: “Web Sitesi Başvuru Formu Üzerinden Doldurulur” (Belgenin devamında “Alıcı” olarak anılacaktır.)

Alıcı T.C: “Web Sitesi Başvuru Formu Üzerinden Doldurulur”

Alıcı Adres:

“Web Sitesi Başvuru Formu Üzerinden Doldurulur”

Alıcı Telefon: “Web Sitesi Başvuru Formu Üzerinden Doldurulur”

Alıcı E-mail: “Web Sitesi Başvuru Formu Üzerinden Doldurulur”


MADDE 2- SÖZLEŞME KONUSU

İşbu mesafeli satış sözleşmesi (Bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır) alıcının satıcıya ait telefon numarası aracılığı ile satın almak istediği ve aşağıda özellikleri belirtilen hizmetin satışına ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’daki hükümler gereğince alıcı ve satıcı taraf arasındaki hak ve yükümlülüklerin belirlenmesine ilişkindir.


MADDE 3-SÖZLEŞME KONUSU HİZMETİN ÖZELLİKLERİ, BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ

3.1- Sözleşme konusu hizmetin özellikleri aşağıda belirtildiği gibidir:

Satıcı, alıcı tarafa mesleki anlamda danışmanlık ve insan kaynakları hizmeti verecektir. Bu hizmet süresince alıcı tarafla telefon veya alıcı taraf talep ederse ofiste yüz yüze bir görüşme sağlanacaktır. Hizmet dahilindeki tüm detaylar Europe Job Center tarafından alıcı taraf ile görüşülür.

3.2- Sözleşme bedeli taraflarca tüm vergiler dahil 25.000 (yirmi beş bin) türk lirası olarak kararlaştırılmıştır. Alıcı taraf, 7 gün içinde kararlaştırılan bedeli ödemelidir. Aksi halde satıcı tarafın kararlaştırılan hizmeti ifa yükümlülüğü ortadan kalkar.

3.3- Alınan danışmanlık hizmet bedeli 25.000 (yirmi beş bin) türk lirasının alıcı tarafına iadesi hibir şekilde kabul edilemez.

 

Sözleşme bedelinin aşağıda belirtilen ödeme şekli ile ödenmesi kararlaştırılmıştır:

  • Ödemenin Havale, EFT yoluyla yapılması kararlaştırılmıştır.


MADDE
4- SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

Sözleşmenin alıcı tarafından onaylanması (www.europejobcenter.com web sitesi üzerinden yapılan onaylamalar dahil) ile yürürlüğe girdiği kabul edilir. Alıcının satıcıdan satın almış olduğu hizmetin ifası ile satıcı borcunu yerine getirmiş olur.

Sözleşme konusu hizmetin ifa edileceği adres aşağıda belirtildiği gibidir:

İfa Adresi:

Esentepe Mah. Talatpaşa Cad. No: 5/1 Şişli/İSTANBUL


MADDE
5-HİZMETİN İFASINA İLİŞKİN MASRAFLAR

Sözleşme konusu hizmetin ifasına ilişkin tüm masraflar alıcıya aittir. Sözleşmenin ifası, alıcı tarafından sözleşme bedelinin satıcıya ödenmesi ile birlikte mümkün olmamakla beraber satıcının (EUROPE JOB CENTER DANIŞMANLIK ORGANİZASYON VE İNSAN KAYNAKLARI HİZMETİ ANONİM ŞİRKETİ) gerçekleştireceği hizmet süresinin verilen hizmetin danışmanlık üzerine olduğundan dolayı net bir zaman aralığı bulunmamaktadır. Alıcının kararlaştırılan bedeli sözleşme imzalandıktan 7 gün içinde ödememiş olması halinde, satıcı tarafın ifa yükümü ortadan kalkar.


MADDE 6-ALICININ VE
SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Alıcı, işbu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit ederek siparişi verilen hizmete ilişkin temel özellikleri, hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini doğru ve eksiksiz verdiğini taahhüt eder.

Alıcı sözleşme konusu hizmeti teslimden sonra gerekli özeni göstererek gözden geçirmelidir. Eğer hizmeti almadan önce sözleşme detaylıca incelenmez ise, hatalı hizmete ilişkin sorumluluk kendisine aittir.

Satıcı, sözleşme konusu hizmetin ilgili mevzuata uygun olarak, eksiksiz, hizmetin web sitesinde(www.europejobcenter.com) belirtilen özelliklerine uygun bir şekilde alıcı tarafa teslim ile yükümlüdür.


MADDE
7-MÜCBİR SEBEPLER

Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülemeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkması ile taraflardan birinin veya ikisinin sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen yerine getirmelerini veya bunları kararlaştırılan zamanda yerine getirmelerinin önüne geçen durumlar mücbir sebep olarak nitelendirilir. Mücbir sebep hallerinin (doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma, grev, lokavt, üretim tesislerinde önemli ölçüde arıza) var olması durumunda, mücbir sebepten dolayı sözleşmeden doğan borcunu ifa edemeyen taraf diğer tarafa durumu derhal bildirecektir.


MADDE 8-UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümü için, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar, alıcının hizmeti satın aldığı veya satıcının ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyeti, bedeli Bakanlıkça belirlenen değer dışında kalan uyuşmazlıklarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun madde 68 uyarınca belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe veya il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.


SÖZLEŞME KABUL TARİHİ:
Alıcının web sitesinde kayıt oluşturduğu tarih olarak değişkenlik gösterebilir.

*Web sitesi kullanılmaya başlandığı andan itibaren çıkan Pop-Up ile kullanıcı taraf tüm şartları okuyup kabul ettiğini beyan eder.

Giriş Yap

Kaydol

Forgotten Password

Tebrikler!
Avrupa'da Yaşama Fırsatını Yakalamak İçin İlk Adımı Attın.

Sorun mu var?

Bu süreçte aklına takılan her adımda bize hiç çekinmeden danışabilirsin.